Interrotte speranze (Claudio Monteverdi)

From ChoralWiki
Revision as of 08:14, 6 March 2015 by Čeněk Svoboda (talk | contribs) (Original text and translations)
Jump to: navigation, search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • CPDL #32700:  Icon_pdf.gif Icon_snd.gif
Editor: Peter Rottländer (submitted 2014-08-14).   Score information: A4, 2 pages, 92 kB   Copyright: CPDL
Basso Continuo: Icon_pdf.gif Score information: A4, 1 page, 34 kB   
Edition notes:
  • CPDL #19416:  Icon_pdf.gif Icon_snd.gif Icon_ly.gif
Editor: Björn Sothmann (submitted 2009-05-06).   Score information: A4, 3 pages, 275 kB   Copyright: CC BY-SA 3.0 Unported
Edition notes:

General Information

Title: Interrotte speranze
Composer: Claudio Monteverdi
Lyricist: Giovanni Battista Guarini

Number of voices: 2vv   Voicing: TT
Genre: SecularMadrigal

Language: Italian
Instruments: Basso continuo

Published: 1619

Description:

External websites:

Original text and translations

Italian.png Italian text

Interrotte speranze, eterna fede,
fiamme e strali possenti in debil core;
nutrir sol di sospir un fero ardore
e celar il suo mal quand’altri il vede;

seguir di vago e fuggitivo piede
l’orme rivolte a volontario errore;
perder del seme sparso e’l frutto e’l fiore
e la sperata al gran languir mercede;

far d’uno sguardo sol legge ai pensieri
e d’un casto voler freno al desìo,
e spender lacrimando i lustri interi:

questi ch’a voi, quasi gran fasci invio,
donna crudel, d’aspri tormenti e fieri,
saranno i trofei vostri e’l rogo mio.

English.png English translation

Broken hope, eternal faith,
powerful flames and rays in the weak heart;
with just one sigh nourish the fervant ardour
and hide your weakness from others;

follow from the wandering, fugitive foot
the tracks that lead towards willful erring;
lose from the widespread seed both fruit and flower
and the expected mercy from the great anguish;

from just one look dictate the laws of thought
and with chaste resolution stifle the desire,
and tears shall flow for lustrums;

I send you a large bunch
of harsh and dire torments, cruel lady,
that shall be your trophy and my damnation.

Czech.png Czech translation

Zlomené naděje, věrnosti nekonečná
plameny a šípy mocné do srdce nemocného,
a divoký oheň živí se ze vzdechu jediného.
Ach zakrýt svou bolest, když každý se dívá!

Stopovat tu šlépěj, tak prchavou a lehkou,
ta cesta svádí k chybám, po nichž tolik dychtím
Rozváto je sémě, sbohem hroznům a kvítím
Jen těžká bolest dá mi milost vysněnou

Jen jediný pohled svázal mé myšlenky
A chladným rozhodnutím touhy zadusil
A zmarnil mé slzy odkladem pětiletým

Já poslal vám a do velké kytice zabalil,
paní ukrutná, necitné vaše rány a ústrky
stanou se vaší trofejí a mým prokletím.