Vstal z mrtvých Kristus Spasitel (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-03)   CPDL #38755:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-03).   Score information: A4, 2 pages, 304 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB - a cappella

General Information

Title: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Vstal z mrtvých Kristus Spasitel,
   všeho světa Potěšitel,
   raduj se v něm Boží ctitel.
   Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
2. Umřel, pohřben, ukřižován,
   aby byl člověk zachován,
   buď z toho chválen milý Pán.
   Alleluja, …
3. Ó, Jezu Kriste, Pane náš,
   prosíme, že nás zachováš
   od hříchů: neb sám tu moc máš.
   Alleluja, …
4. A dejž, ať též z mrtvých vstanem,
   kdež jsi Ty, tam se dostanem,
   nebs Ty toho všeho Pánem.
   Alleluja, …
5. V tyto velkonoční časy,
   odvrhnouce škodné kvasy,
   chvalmež Boha srdcem, hlasy.
   Alleluja, …
6. Pána Boha se bojící,
   vzdejmež malí I velicí
   čest, chválu Svaté Trojici.
   Alleluja, …
7. Řkouc: sláva Otci i Synu,
   Duchu, Pánu Hospodinu,
   buď vzdána každou hodinu.
   Alleluja, …